5 MARCA Zapraszamy na Drzwi Otwarte Ośrodka

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Ośrodka we wtorek, 5 marca w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną, przeznaczoną dla różnych grup wiekowych począwszy od Wczesnego Wspomagania Rozwoju poprzez Przedszkole, Szkołę Podstawową oraz szkoły ponadpodstawowe.
Będzie również okazja do zapoznania się z warunkami pobytu w internacie.