Zawieszenie zajęć w OSW 8 i 9 kwietnia


INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 8 i 9  KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu  niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia br. na czas trwania akcji strajkowej.
Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę Ośrodka  od dnia 8 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w Ośrodku  w tym dniu. Wobec tego, że Ośrodek  zostanie zamknięty uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 8 i 9 kwietnia br. 
Jako dyrekcja ośrodka  prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów  umieszczanych w e-dzienniku, facebooku i stronie www. O ewentualnym przedłużeniu się strajku po dniu  9 kwietnia  oraz wszystkich zmianach będziemy Państwa informować. 
Jolanta Ruła