30 maja zapraszamy na grę miejską "Legendy Starego Miasta"

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących oraz Stowarzyszenie Auriculus wraz z Radą  Osiedla Stare Miasto organizują projekt "Legendy Starego Miasta. Projekt finansuje Wydział Kultury Miasta Poznania. Objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania i patronatem medialnym TVP3. Celem projektu jest organizacja gry miejskiej z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. 
Do organizacji  gry włączają się wszystkie instytucje kultury z rejonu Starego Miasta: Muzeum Narodowe (4 oddziały), Uniwersytet Atystyczny, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Archeologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Poznania, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Blubry - Poznańskie legendy w 6D. Grę rozpoczyna wesoły dziecięcy pochód z poznańskimi koziołkami oraz pantomima wystawiona na stopniach ratusza pt. "Legenda o Poznańskich Koziołkach", przygotowana przez młodzież niesłyszącą. Do udziału w grze miejskiej zaprosiliśmy uczniów szkół z rejonu Starego Miasta oraz uczniów niesłyszących, gdyż gra ma charakter integracyjno-dydaktyczny. Pragniemy zachęcić młodych ludzi do korzystania z dóbr kultury i poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. "