Będziemy #Superkoderami

Udało się! Będziemy #SuperKoderami. Od września ruszamy z zajęciami, Fundacja Orange pomoże nam uczyć programowania.
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy z naszego Ośrodka będziemy informować w nowym roku szkolnym!