Został wybrany Zarząd Samorządu Wychowanków na rok sz. 2019-20