100-lecie praw kobiet

100 lecie praw wyborczych kobiet to projekt realizowany w szkołach ponadpodstawowych przez cały rok w 2019 - 2020. 
Uczniowie uczestniczyli w tym czasie w różnych aktywnościach, których celem było poznanie sytuacji kobiet na przestrzeni wieków, jej wpływ i aktywność w walce o niepodległość Polski na różnych obszarach. Organizowane były: warsztaty, wystawy, zgadywanki, gra miejska. Pracowaliśmy i bawiliśmy się w szkole,  w przestrzeni miasta, w muzeum. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o rolę kobiety kiedyś i dziś. Zadawaliśmy sobie pytanie: co chcę? ile mogę? ile dzięki innym? co dzięki sobie? 
W projekcie aktywnie brali udział wychowawcy z klasami, psycholożka i pedagożka szkolna. Każda osoba wniosła niepowtarzalną wartość do projektu, bo każdy był inny, ze swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami. 
A podsumowaniem będą prace uczniów, ale o tym  niebawem...