Pogadanki dla dzieci i młodzieży-plan dnia
Autorki planu dnia: Monika Gronowska, Mariola Mikuła, miga Arleta Wojciechowska.