Pogadanki dla dzieci i młodzieży-"Emocje"

Co to jest? Po co czujemy emocje?

 

  

Co to jest?

Emocje pokazują nasz stosunek (co czujemy) do zdarzeń, ludzi, przedmiotów, do świata.

Po co? 

Emocje pozytywne (+) prowadzą DO  kontaktu (otwarcie, zaproszenie, zbliżenie).