INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu odbędzie się dnia 1.09.2020 według następującego porządku:

klasy 1-3 szkoły podstawowej
Nauczyciele wychowawcy spotykają się o godzinie 10:00 z dziećmi i ich rodzicami na placu apelowym, z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

klasy 4-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe
Nauczyciele wychowawcy o godzinie 10:00 oczekują na uczniów w salach lekcyjnych. Jeśli uczniowi towarzyszy rodzic, zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).


Od godziny 11:00 odbywają się zajęcia z wszystkimi nauczycielami według ustalonych planów lekcji.