Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . 
W ramach programu ” Wyprawka szkolna ” pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w OSW do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I i II pięcioletniego technikum,
- klas II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum  prowadzonym w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy,
 
Wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia oraz dowód zakupu podręczników, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2020r. 
 
Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.