Zawieszenie zajęć w przedszkolu


W porozumieniu z SANEPID-em oraz organem prowadzącym ośrodek, zajęcia w przedszkolu są zawieszam w terminie od 23.11br. do 27.11.br., w związku z wystąpieniem zakażenia COVID -19 u pracownika przedszkola.
Jolanta Ruła