Komunikat o trybie nauczania od 18 stycznia

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 18 stycznia br.  realizujemy nauczanie w zmienionej formie organizacyjnej;
1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  pracują w trybie stacjonarnym na terenie ośrodka.
2. W trybie stacjonarnym na terenie ośrodka pracują;
- przedszkole,
- zespoły wczesnego wspomaganie rozwoju,
- uczniowie klas;  7e,6e szkoły podstawowej  oraz 
- szkoła przysposabiająca do pracy 

3. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej  oraz  uczniowie szkoły branżowej i technikum pracują wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na platformie Microsoft Teams.

Jolanta Ruła