Powrót do szkoły od 1 lutego


Informuję,  iż od 1 lutego  br.  do nauczania stacjonarnego na terenie ośrodka wracają uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej, uczniowie klas III szkoły branżowej oraz uczniowie klasy IV technikum. 

Uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, uczniowie I i II szkoły branżowej oraz uczniowie klasy I,II,III technikum pracują wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na platformie Microsoft Teams.

Jolanta Ruła
Dyrektor