Komunikat Dyrektora o nauczaniu od 22III


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną  od dnia 22 marca br.  realizujemy nauczanie w zmienionej formie organizacyjnej;

1.Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  pracują w trybie stacjonarnym na terenie ośrodka.

2.W trybie stacjonarnym na terenie ośrodka pracują;  przedszkole, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju ,uczniowie klas;  7e,6e szkoły podstawowej  oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.

3.Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej  oraz  uczniowie szkoły branżowej i technikum pracują wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na platformie Microsoft Teams.


Wszystkich proszę o przestrzeganie procedur sanitarnych i zachowywanie dystansu społecznego.
Jolanta Ruła