Komunikat Dyrektora o nauczaniu od 19IV

Informuję, iż od 19 kwietnia br. do nauki na terenie placówki wracają uczniowie;
kl.I-III szkoły podstawowej, klasy 7e,6e , szkoły przysposabiającej do pracy.

Pozostali uczniowie pracują wyłącznie w trybie zdalnym.  

Jolanta Ruła