PROJEKT "OD NAUKI DO PRACY"

W roku szkolnym 2009/2010 wszyscy uczniowie realizują projekt edukacyjny „Od nauki do pracy".  Uczniowie szkoły podstawowej poznali pracę aktora, nauczyciela, dyrektora, cukiernika, kucharza, przedszkolanki oraz drukarza.

W gimnazjum w ramach wycieczek do małych zakładów usługowych młodzież wzbogaciła swoje słownictwo poznając zakres czynności szewca, kaletnika, fryzjera, mechanika samochodowego , krawcowej, listonosza, szklarza i tapicera, stolarza. W czasie rekolekcji wielkopostnych miała okazję dowiedzieć się, jak można zostać kapłanem.

W ciągu całego roku szkolnego wszyscy wykonywali prace plastyczne na temat, np.

„Kim chciałbym być w przyszłości" czy „Jaki jestem, jaki chciałbym być?", przeprowadzali wywiady z osobami wykonującymi ciekawe zawody, uczestniczyli w zajęciach praktycznych

w pracowni kucharskiej. W ten sposób poznawali swoje mocne i słabe strony , rozwijali zainteresowania.

Od dziś będą wiedzieli, gdzie można naprawić obcas, zmienić flek, zszyć torebkę damską, wstawić szybę, uszyć bluzkę czy zmienić oponę.

Poznawanie różnorodnych zawodów kształtuje przekonanie, że każda praca jest ważna i godna szacunku.