I Ogólnopolski Plener Plastyczny

W dniach od 7 do 9 maja 2010 roku w OSW dla Dzieci  Niesłyszących w Poznaniu odbył się I Ogólnopolski Plener Plastyczny. Wzięło  w nim udział dziewięć  placówek kształcących dzieci niesłyszące z różnych regionów Polski. Gościliśmy wychowanków i opiekunów bratnich szkół z Olsztyna, Sławna, Długopola Zdrój, Szczecina, Katowic, Bydgoszczy, Lublińca, Nowego Siodła. Uczestniczyli również wychowankowie  Naszego Ośrodka. Technika
i format wykonywanych prac był dowolny. Uczestnicy wybierali te techniki, w których czuli się najlepiej. Zajęcia plenerowe odbywały się w malowniczych zakątkach naszego miasta - na Starym Rynku, Katedrze, na moście św. Jordana itd. Podczas trwania pleneru zostały zorganizowane zajęcia plastyczne  z guillingu, decoupage i rysunku. Wszyscy obejrzeli wystawę malarstwa w Muzeum Narodowym.
Atrakcją dla naszych gości był przejazd saneczkami na torze saneczkowym na Malcie.
    Wystawa prac plastycznych odbyła się przy słodkim poczęstunku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe gadżety promujące miasto Poznań .Prace pozostały w naszym ośrodku. Można je oglądać w świetlicy internatu. Uczestnikom plener bardzo się podobał i wyrazili oni chęć przyjazdu do Poznania w przyszłym roku.

Sylwia Wojtkowiak