IX Ogólnopolski Przegląd Artystyczny

Celem imprezy jest integracja młodzieży niepełnosprawnej. Sztuka to jeden z elementów sposobu integracji. Impreza przebiegała w radosnym i twórczym nastroju. Forma festynu artystycznego okazała się trafną formą jednoczenia dzieci i młodzieży. Nasza młodzież stanęła na wysokości zadania w zakresie organizacyjnym (przenoszenie krzeseł, przygotowanie stołówki do słodkiego poczęstunku, prowadzenie dyskoteki, zachowanie podczas pobytu gości na terenie ośrodka). Wielu nauczycieli i wychowawców czynnie brało udział w organizacji imprezy. IX Ogólnopolski Przegląd Artystyczny okazał się imprezą udaną.