Współpraca ze SP nr18 w Poznaniu

    Realizując cele współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz popularyzowania pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w środowisku słyszących, rehabilitantki mgr Ewa Kiliszewska i mgr Monika Cieślar nawiązały współpracę ze Szkołą Podstawową nr 18 w Poznaniu.
Podczas cyklu spotkań poznałyśmy uczniów klasy: 2a i 3a, do których uczęszcza dwóch absolwentów wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitowanych dotąd w  naszej placówce.
     Przeprowadzonym przez nas zajęciom towarzyszyło hasło przewodnie:
” Pomóżmy innym słyszeć i mówić”.  Poprowadziłyśmy trzy spotkania w dniach:
28.03., 18.04. i 25.04.2013 r. Po kilku słowach wstępu, kiedy to przedstawiłyśmy się i opowiedziałyśmy o  pracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju, zwróciłyśmy uwagę dzieci na rolę  sprawności wszystkich zmysłów w życiu człowieka, a w szczególności zmysłu słuchu i wzroku, bez których bardzo trudno jest sobie poradzić w codziennym życiu. Opowiedziałyśmy o problemach komunikacyjnych osób z wadą słuchu. Na lekcjach zaprezentowałyśmy uczniom ogólne metody porozumiewania się z osobami niesłyszącymi, przedstawiłyśmy podstawowe zagadnienia ubytku słuchu i ogólną budowę ucha. Zwróciłyśmy uwagę na czynniki, które powodują trudności w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi.
Opowiedziałyśmy też o higienie narządu słuchu – jak prawidłowo dbać o słuch, nie narażając go  na zniszczenie, aby cieszyć się zdrowiem jak najdłużej.
Dzieci chętnie obejrzały symulację drogi dźwiękowej począwszy od ucha zewnętrznego do ucha wewnętrznego. Próbowały zakładać aparaty słuchowe
i porozumiewać się za pomocą gestów. Z uwagą oglądały bajkę z udziałem tłumacza języka migowego. Zajęcia kończyły się wspólną nauką wybranych znaków języka migowego.
    Zajęcia przyniosły zarówno dzieciom, jak i prowadzącym dużo radości i pozytywnych wrażeń. Nauczycielki wyraziły ponowną chęć współpracy w kolejnych latach.

mgr Ewa Kiliszewska, mgr Monika Cieślar