Spotkanie z wolontariuszami

14, 15 i 16.11.2013r. odbyły się spotkania z nowymi wolontariuszami, którzy wyrazili chęć włączenia się w działalność wolontarystyczną na rzecz naszych małych podopiecznych w bieżącym roku szkolnym. Dominika, Karolina, Natalia, Paulina i Karol są słuchaczami pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu i będą współpracować z kilkoma rodzinami. Celem wolontariatu jest wspomaganie procesu rozwoju mowy dziecka w jego naturalnym środowisku. Młodzi wolontariusze podczas spędzania czasu z dziećmi na wspólnych zabawach będą dostarczać im nowych doświadczeń słuchowych i werbalnych.
Koordynatorki projektu przedstawiły główne zasady pracy w oddziale wczesnego wspomagania. Zaprezentowały pomoce i sposób prowadzenia zajęć. Aby lepiej zrozumieć metody pracy z małym dzieckiem wolontariusze mieli możliwość samodzielnego wykonania kilku przykładowych ćwiczeń między innymi: oddechowych, usprawniających narządy mowy i akrtykulacyjno-głosowych.
Zadaniem wolontariuszy nie jest programowa rehabilitacja w domach rodzinnych dzieci, a jedynie dostarczanie maluszkom poprawnych wzorców artykulacyjnych oraz stwarzanie okazji do mówienia i słuchania podczas zabawy.
Życzymy radości i wytrwałości.