Spotkanie z logopedami

Dnia 19 lutego 2014 roku w świetlicy Internatu odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Tym razem poprowadzili je logopedzi i było ono poświęcone rozwojowi mowy dzieci niesłyszących.
Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzące zajęcia przedstawiły etapy rozwoju mowy dziecka, czynniki niezbędne do jej rozwoju, a także cechy charakterystyczne mowy dziecka niesłyszącego. Rodzice mogli też się zapoznać się z rodzajem i celami ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i narządów mowy. W części warsztatowej korzystając z pomocy dydaktycznych wykonywali różne ćwiczenia z tego zakresu. Niektóre z nich okazały się nie takie proste, a przecież na co dzień wykonują je ich dzieci!
W dalszej części spotkania przedstawione zostały zasady wspomagania rozwoju mowy dziecka, o których powinien wiedzieć i stosować każdy rodzic.
Na zakończenie prowadzące odpowiadały na pytania rodziców, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach dotyczących rozwoju ich dzieci.
Logopedzi:
Dorota Kozina
Ewa Kozubińska