Sprawoadanie z warsztatów dla rodziców

    W środę 28 maja odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu warsztatów dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Spotkanie poprowadziły koleżanki Anna Wrona oraz Monika Cieślar, a dotyczyło ono kolejnego etapu procesu wychowania słuchowego, czyli poszukiwania i lokalizowania źródła dźwięków. Obecnym rodzicom bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu! Mimo nielicznej frekwencji spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i miało charakter rozmowy na wspomniany temat. Rodzice wykazali się dużą inwencją i  wiedzą.
    Etapem wstępnym procesu lokalizowania źródła dźwięku jest POSZUKIWANIE DŹWIĘKU. Zadaniem rodzica czy terapeuty jest wzbudzenie zainteresowania w dziecku, z której strony dobiega dźwięk, poszukiwania dźwięków w różnych sytuacjach domowych. Na tym etapie  nie wymaga się od dziecka umiejętności wskazania kierunku (tylko jego poszukiwanie). Istotne jest, aby dziecko  odbierało dźwięki z obu stron (aparatowani obuusznie).
Małe dziecko może reagować zaciekawieniem, rozglądaniem po pomieszczeniu, odwróceniem wzroku, szukaniem schowanej zabawki itd.
    Dopiero w kolejnym kroku można mówić o LOKALIZACJI ŹRÓDŁA DŹWIĘKU,
czyli umiejętności wskazania strony, z której dochodzi dźwięk poprzez odwrócenie głowy lub wskazanie ręką, sięgnięcie po interesujący przedmiot – zabawkę.
Rozwój i dojrzewanie reakcji słuchowych przebiega etapami i wymaga obserwacji terapeuty.
    Umiejętności lokalizacji i słyszenia są również uzależnione od możliwości słuchowych dziecka oraz odległości sygnału akustycznego – im słabiej dziecko słyszy, tym odległość musi być mniejsza od źródła dźwięku.
    Jednostronny ubytek słuchu czy też implant (aparatowanie jednego ucha) powoduje trudności w lokalizacji kierunku, czy też ustaleniu natężenia sygnału akustycznego, (z której strony jest głośniej) oraz słyszeniu w hałasie, równoczesnym słuchaniu muzyki i mówieniu (czasem także czytaniu). Wykonuje się te ćwiczenia, aby ZWIĘKSZYĆ UMIEJĘTNOŚĆ REKOMPENSOWANIA BRAKU PEŁNEGO KĄTA POLA SŁUCHOWEGO.
Ponadto umiejętność lokalizowania źródła dźwięku ważna jest:
- z uwagi na bezpieczeństwo w życiu codziennym
- dla odbierania mowy i jej rozumienia (szkoła, przedszkole)
- wzbogaca doświadczenia akustyczne
- ćwiczy umiejętność różnicowania dźwięków (gwizdek czajnika, gwizdek czy gwiżdżący tata)
- pozwala na rozumienie w hałasie
- czy pomaga w rozmowie przez telefon.
    Każde "spotkanie" ze źródłem dźwięku należy łączyć ze słowem mówionym, gdyż jest jednocześnie idealnym przykładem sytuacyjnej nauki mowy, co przyczynia się do rozumienia mowy i kontekstu sytuacji. Sprzyja także rozwijaniu i nauki pojęć, np.: dzwoni dzwonek: jak? (głośno-cicho, długo-krótko),  kto dzwoni? (mama-tata-babcia), ile razy? Itd.
    Życzymy udanej zabawy w poszukiwaniu dźwięków:)