Zebranie rodziców

Dnia 9.10.2009 odbyło się zebranie dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dziękujemy przybyłym rodziców za ich obecność. Spotkanie to, było okazją, aby wzajemnie siebie poznać – zwłaszcza rodziców dzieci nowoprzyjętych, jak rówież nowe rehabilitantki.
W czasie zebrania został przedstawiony regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jeden z najważniejszych punktów regulaminu, na który zwrócono uwagę, dotyczył czasu trwania jednostki zajęć. Jednostka zajęć trwa 60 minut: 45 min. to czas przeznaczony na pracę z dzieckiem, natomiast 15 minut obejmuje instruktaż dotyczący rehabilitacji dla rodziców, omówienia aktualnych wydarzeń dotyczących dziecka, jego rozwoju,  ważnych sytuacji zaistniałych w rodzinie, przedszkolu itp. To również czas na przekazanie informacji dotyczących zadania domowego i innych spraw np. organizacyjnych.

W trosce o dobro naszych dzieci jaki i sam przebieg procesu rehabilitacji podniesiono na zebraniu temat zdrowia. W zajęciach powinny uczestniczyć dzieci zdrowe, gdyż chore będą zarażały siebie wzajemnie jak również rehabilitantki. Ucierpią na tym zdrowe dzieci, gdyż przepadną im godziny rehabilitacji, czy to z powodu własnego zarażenia się, czy też zachorowania rehabilitantek - ich absencje uniemożliwią w ogóle przeprowadzenie zajęć.

Ponieważ zwiększa się systematycznie ilość dzieci, Ośrodek nie jest w stanie pokryć koszty przygotowania  pomocy do zajęć. Dlatego na zebraniu prosiliśmy o wpłatę 10 zł na semestr. Pieniądze te wydane będą na pomoce, z których korzystają dzieci w czasie zajęć: papier biały i kolorowy, bloki, ksero, kleje itp. Wydatki te rehabilitantki będą odnotowały w zeszytach, jak również dołączały paragony za zakupy.
W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzi Pani Monika Gronowska – psycholog oraz Pan Bogusław Pudełko – audiolog szkolny. Zachęcamy rodziców do umówienia się na spotkanie z p. Moniką, która w razie potrzeby służy radą i pomocą samym  rodzicom, a także nam rehabilitantkom, co do działań podejmowanych w czasie rehabilitacji.
W związku z tym, że prosimy o dostarczanie uaktualnionych badań słuchu raz w roku, współpracujący z nami pan Bogusława może wykonać badanie słuchu  dzieciom starszym w gabinecie audiologicznym.  

    Na zebraniu przekazano istotną informację dla rodziców dzieci mieszkających poza granicami gminy Poznań. Zajęcia dla dzieci prowadzone we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju opłaca gmina, w której dziecko zamieszkuje. W związku z tym należy przedstawić odpowiednie dokumenty w Wydziałach Oświaty Gmin. Dokumenty te można odebrać u rehabilitantek, Udzielą one również dalszych wyjaśnień.

Pani Dyrektor mając na uwadze powodzenie rehabilitacji naszych dzieci, zaproponowała nawiązanie współpracy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko a naszym zespołem. W sytuacji, kiedy rodzice chcieliby wesprzeć prace przedszkola, udzielić instruktażu pani przedszkolance np. co do form komunikacji i postępowania z dzieckiem, jesteśmy gotowi nawiązać kontakt, udzielić wskazówek i porad.

Ponadto na zebraniu rodzice nawiązali między sobą ciepłe relacje, zaczęli wymieniać informacje, udzielali sobie wzajemnie porad, mówili o sprawach dotyczących ich dzieci. Jednym z takich tematów był język migowy. Rehabilitacja we Wczesnym Wspomaganiu opiera się na nauce mówienia i słyszenia, tak aby w przyszłości nasze dzieci mogły komunikować się werbalnie ze swoimi słyszącymi rówieśnikami. Jednak, jak zauważyła jedna z mam, w przyszłości może okazać się, że dziecko samo zapragnie nawiązać kontakt z niesłyszącymi rówieśnikami, którzy posługują się głównie językiem migowym. Aby dać taką możliwość swojemu dziecku, rodzice mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie języka migowego. w naszym. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka w piątki o godz. 15.00, trwają ok.2 godziny. Pierwsze spotkanie już: 23 X 2009.