rehabilitanci
  Monika Cieślar – surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapii pedagogicznej i nauczania początkowego. W Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących pracuje od 2004 roku, od 2009 roku w zespole wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka niesłyszącego, a od roku 2014 także jako terapeuta integracji sensorycznej.
Ewa Bukowiecka – pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda, surdopedagog, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka oraz nauczania początkowego; od 1996 roku pracuje z małymi dziećmi niesłyszącymi – najpierw we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Grześ”, a od 2009 roku we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
 Ewa Kiliszewska - pedagog specjalny - pedagog korekcyjny, surdopedagog oraz neurologopeda. Od 2002 roku pracownik OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe "Wczesna interwencja i wspomagania rozwoju małego dziecka", by  podjąć pracę z najmłodszymi dziećmi. Ciągle wzbogaca swój warsztat pracy, ukończyła liczne kursy metodyczne i logopedyczne. W 2011 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.
 Bożena Górska-Smyk – pedagog, surdopedagog, pedagog specjalny-oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka; od 2002 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, a od 2009  roku w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 Anna Skałecka - surdopedagog, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka”, by podjąć pracę z małymi dziećmi; od 2003 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi - najpierw w szkole średniej i z gimnazjalistami, a od 2011 roku we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Ciągle wzbogaca swój warsztat pracy  kończąc liczne kursy i szkolenia oraz czyta nowości wydawnicze. Do swojej pracy wykorzystuje elementy wielu metod dopasowując je do danego dziecka.
 Dorota Kozina – pedagog specjalny, surdopedagog i neurologopeda. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od 2000 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu; od 2006 roku w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
 Barbara Pudełko – pedagog specjalny ze specjalnością surdopedagog, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie nauczania zintegrowanego oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Od 1986 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą, a od 2008  roku we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z wadą słuchu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
 Anna Wrona – surdopedagog, ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego jak również wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem.  Od 2006 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, od 2014 roku w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.