Dla rodziców
W bibliotece szkolnej zgromadzony jest księgozbiór, który wspomaga rodziców w procesie wychowawczym dziecka.
PEDAGOGIKA NIESŁYSZĄCYCH:
1.    Cieszyńska Jadwiga „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym” Kraków 2001
2.    Domeradzka – Kowalkowska Joanna „Przewodnicy w świecie ciszy: Poradnik dla rodziców z wadą słuchu” Kraków 2008
3.    Gałkowski Tadeusz, Stawowy – Wojnarowska Irena „Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym” Warszawa 1990
4.    Góralówna Maria, Hodyńska Bożena „Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu”  Warszawa 1993
5.    „Listy o wychowaniu dziecka głuchego. Poradnik dla rodziców” Warszawa 1982
6.    Löwe Armin „Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić” Poznań 1999 (Książka przedstawiająca metodę audytywno – werbalną, opierającą się na rozwoju mowy w oparciu o możliwości słuchowe osób niesłyszących)
7.    Müller Renĕ Jacob „Słyszę – ale nie wszystko” Warszawa 1997
8.    Perier Olivier „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne” Warszawa 1992
9.    Szczepankowski Bogdan „Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans” Warszawa 1999
10.  Szczepankowski Bogdan „Język migany. Pierwsze kroki. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli” Olsztyn 2001
11.  Zalewska Marina „Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy” Warszawa 1998


PORADNIKI:
1. Faber A , Mazlish E. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas
    mówiły” Wydawnictwo „Media Rodzina”, Poznań 2013
2. Faber A. „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami
    rozmawiały” Wydawnictwo „Media Rodzina”, Poznań 2006
3. Faber A. „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” Wydawnictwo Media
    Rodzina, Poznań 1998
4. Faber A. „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by
    samemu żyć z godnością” Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1997
5. Faber A. „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci” Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań
    2008
6. MacKenzie Robert  „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? dzieciom od 2 do 16 lat. Jasne
    reguły pomagają wychowywać” GWP, Gdańsk 2012
7. Całusińska M., Malinowski W. „Trening umiejętności wychowawczych. Praktyczny
    przewodnik dla rodziców i specjalistów” GWP, Gdańsk 2012

BELETRYSTYKA:

1.    Bollag Fiona „Wyszłam z krainy ciszy” Warszawa 2007
2.    Haele Jeroen Van „Morze ciche” Warszawa 2007
3.    Hepp Peter „Świat w moich dłoniach” Katowice 2008


OPRACOWANIA NAUCZYCIELSKIE (dostępne tylko w bibliotece szkolnej):
Borowska Aleksandra „Historia mojego życia”
Kuryś – Skrzypczak Jolanta „Kwestionariusze wywiadów pedagogicznych dla rodziców uczniów niesłyszących”
Kuryś – Skrzypczak Jolanta „Pomoc rodzinie : Program edukacyjny nie tylko dla rodziców”
Kuryś – Skrzypczak Jolanta „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka niesłyszącego”
Moszyk Elżbieta „Rehabilitacja: Poradnik dla rodziców”
Osuch Anetta „Agresja i przemoc : Poradnik dla nauczycieli i rodziców” 
Piechowiak A. „Wychowanie słuchowe dziecka z dysfunkcją słuchu” – poradnik dla rodziców