Zbiory

 
   „Wychowanie słuchowo - werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym"

Ewa Kulczycka


Dr Ewa Kulczycka jest adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od czasu studiów surdopedagogicznych zainteresowanie rozwijaniem języka dzieci niesłyszących pogłębia pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Eckert. Jako nauczyciel dzieci niesłyszących w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, a potem pracownik naukowy uwagę swą kieruje na uwrażliwianie resztek słuchowych i rozwijanie tą drogą umiejętności językowych dzieci z wadą słuchu.Celem tej książki jest pokazanie istoty i warunków stosowania metody audytywno - werbalnej w rewalidacji dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym. Stanowi ona interesujący materiał naukowy i dydaktyczny dla surdopedagogów, nauczycieli szkół integracyjnych, surdologopedów, studentów pedagogiki, rodziców dzieci niesłyszących.

Źródło: nota wydawnicza

 „Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej”
Aniela Korzon Katarzyna Plutecka

 Zasada integracji treści kształcenia ułatwia nie tylko zrozumienie ustrukturowanej wiedzy i podstawowych technik pracy umysłowej, ale ma też znaczący wpływ na kształtowanie się trwałych zainteresowań, stanowiących źródło aktywności poznawczej dziecka. Ponadto sprzyja wykorzystywaniu różnorodnych metod nauczania, szczególnie tych aktywizujących, rozbudza motywację w przyswajaniu wiedzy i ćwiczy operatywność w zastosowaniu zdobytych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Jej wyjątkową rolę dla wszechstronnego rozwoju dziecka podkreślają nie tylko pedagodzy, ale również psycholodzy, wyjaśniając, że czynności integrujące przekazywaną wiedzę uwzględniają i doskonalą umiejętność syntetycznego spojrzenia [...], ułatwiają opanowanie nowych treści, służą operatywności zdobytej wiedzy, a także aktywizują normalny stan czynnościowy mózgu, który ma zawsze charakter integracyjny.
Źródło: fragment „Wstępu”

 
   „Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna"

 Anita Trochymiuk


Książka ta jest jedną z niewielu polskich prac dotyczących zaburzeń mowy, badanych za pomocą metod fonetyki akustycznej. Jest to pierwsza w Polsce akustyczna ocena efektów metody fonogestów, z którą surdologopedia wiąże nadzieje na bardziej satysfakcjonujące wyniki procesu uczenia języka i mowy osób niesłyszących. Praca Anity Trochymiuk szeroko i precyzyjnie prezentuje dotychczasową wiedzę o trudnościach w realizacji systemu fonologicznego przez głuchych.

Źródło: nota wydawnicza

 
    „Agresja a wychowanie. Czy dzieci mają prawo do agresji?"

 Jan-Uwe Rogge


Poczucie własnej wartości jest podstawą umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją. Kto akceptuje siebie jako człowieka, ma wsparcie i wskazaną drogę, ten radzi sobie w sposób konstruktywny z konfliktami, szanuje i respektuje w sporze innych, przestrzega zasad, uczy się radzić sobie z agresją i nie udaje, że jej nie ma. Jednocześnie stara się ją pohamować lub ograniczyć. Nie tłumi jej jednak w sobie i nie przenosi na przedmioty czy drugiego człowieka. Jak to zrobić? Autor niniejszej książki nie tworzy nowych teorii pedagogicznych, ale proponuje kilka takich właśnie ścieżek, które z pewnością pomogą odnaleźć się w gąszczu problemów związanych
z tematem: "Agresja i przemoc".

Źródło: nota wydawnicza


 
   „W świecie bajek" Dorota Dańska, Marianna Krawiec

Jest to zestaw ćwiczeń skierowany przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Publikacja jest oparta na uproszczonych wersjach językowych wybranych bajek, baśni i legend, zrozumiałych dla dzieci z niepełną kompetencją językową. Teksty zostały wzbogacone o zestawy kontrolne, na które składa się komplet materiałów weryfikujących rozumienie i utrwalających znajomość treści bajek.

Źródło: nota wydawnicza

 
   Jagoda Cieszyńska - seria logopedyczna:

 „Kocham czytać"


Seria logopedyczna przeznaczona do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych - zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy. Publikacja polecana przez Zespół Diagnozy i Terapii przy Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie.

 
   „Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami"

            Jest to pomoc dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, rodziców i opiekunów. „Kocham mówić" jest przeznaczone do ćwiczeń kształtowania systemu językowego, między innymi:

* dzieci z niezakończonym rozwojem mowy
* dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
* dzieci z dysleksją
* dzieci niesłyszących
* dzieci z implantem ślimakowym
* uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się

 
   „Kocham się uczyć"

Ćwiczenia odwracania wzorów dla wszystkich dzieci uczących się czytać, a także dla uczniów leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją oraz dla przedszkolaków zagrożonych dysleksją.
Są pomocą do wykorzystania w przedszkolach, gabinetach logopedycznych, podczas zajęć reedukacyjnych i rewalidacyjnych.

Źródło: nota wydawnicza

 
  „Przewodnicy w świecie ciszy. Poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu”
Joanna Domeradzka – Kowalkowska


Jest to książka, w której zawarte są wskazówki przydatne rodzicom w pracy rewalidacyjnej z ich dziećmi. Autorka na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji pracy surdologopedów zamieściła w niej najistotniejsze z punktu widzenia rodziców porady, a także propozycje zajęć z dziećmi.

Źródło: nota wydawnicza
  "Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej"
Marta Wójcik


Niniejsze opracowanie jest próbą opisu wybranych aspektów społecznego funkcjonowania gimnazjalistów z wadą słuchu w ich własnym środowisku – wśród innych niesłyszących lub słabo słyszących. Jest to także próba odpowiedzi na pytanie: czy i jakie relacje zachodzą między posiadanymi umiejętnościami porozumiewania się a poziomem przystosowania społecznego, zachowaniami empatycznymi, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej czy poziomem samooceny.

Źródło: nota wydawnicza
   Małżeństwa mieszane (osoba z uszkodzonym słuchem – osoba słysząca)
Urszula BartnikowskaW prezentowanej książce autorka przedstawia wyniki badań dotyczących nie tylko sposobów i efektów porozumiewania się w związkach, gdzie jedno z małżonków ma uszkodzony słuch, ale również próbuje odpowiedzieć na pytanie dotyczące motywów zawarcia małżeństwa z osobą "odmienną"; a także przedstawia sytuację dzieci w rodzinie stworzonej przez małżeństwo mieszane.
   „Morze ciche”
Jeroen Van Haele


    Urodziłem się za wcześnie. Zbyt wcześnie rano. Lepiej urodzić się wieczorem, wtedy się i słyszy i umie mówić. Rano rodzi się głuchym i nie umie się mówić, w południe tylko się słyszy, a jak się rodzi wieczorem, umie się wszystko.

Emilio jest głuchy i mówi z trudem. Na szczęście jest Javier, sąsiad. Rozumie Emilia bez słów i tłumaczy mu, jak „usłyszeć” szum morza.

Poetycka, mądra opowieść o przyjaźni i rozstaniu. Historia, która daje wiarę w sens życia, nawet wtedy, gdy świat nie chce nas usłyszeć.

Źródło: nota wydawnicza
   „Wyszłam z krainy ciszy. Historia głuchoniemej dziewczyny,
 która odzyskała słuch”
Fiona Bollag


Oto historia dziewczyny, która przyszła na świat z wrodzoną głuchotą. Początkowo nikt się nie zorientował, że Fiona nie słyszy. Musiała się nauczyć odczytywać słowa z ruchu warg. Nie miała pojęcia, jak może brzmieć muzyka. W wieku 16 lat poddała się zabiegowi wszczepienia nowoczesnego urządzenia - implantu ślimakowego. Od tego czasu żyje w zupełnie innym świecie. Jest młodą energiczną kobietą, która wie, jak wielkim darem jest słuch - ale również ma świadomość, że okres przeżyty w krainie ciszy też nie był czasem straconym. Bowiem właśnie wtedy znalazła w sobie siłę, aby poznawać świat pozostałymi dostępnymi zmysłami. Fiona chciałaby się wsłuchać w serca bliźnich. Pragnie też być słyszana przez innych. Wszystkim tym, którzy zmagają się z jakimś problemem zdrowotnym, chciałaby dać promyk nadziei. Wzruszająca powieść, która wszystkich podniesie na duchu.  
                 
Źródło: nota wydawnicza
   „Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku”
Peter Hepp


To wzruszająca historia życia człowieka ciężko doświadczonego przez los, który nigdy się nie poddał i któremu udało się odnaleźć własne szczęście.
W polskim piśmiennictwie jest bardzo mało publikacji o problemach ludzi głuchoniewidomych; zupełnie brak pozycji o charakterze beletrystycznym, pamiętnikarskim. Jest to właściwie jedna z pierwszych tego typu publikacji, nie licząc książek poświęconych Helenie Keller.

Źródło: „Świat Ciszy”
   „Sprężyna”
Małgorzata Musierowicz


Małgorzata Musierowicz urodziła się w Poznaniu, gdzie ukończyła Wydział Grafiki w PWSSP. Jej niezwykle popularne, pełne humoru książki dla dzieci i młodzieży zdobyły wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą. W roku 2008 przyznano Małgorzacie Musierowicz Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości.
„Sprężyna” to 18 tom cyklu „Jeżycjady”. Ta śmieszna, miła i wzruszająca powieść Małgorzaty Musierowicz odpowiada na pytanie: kto był sprężyną ważnych wydarzeń w rodzinie Borejków i  omawia dalsze losy ulubionych bohaterów.