Grupy
Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.

Dyrektorem przedszkola specjalnego jest pani Jolanta Ruła, a wicedyrektorem pani Aleksandra Piechowiak.

Istnieją trzy grupy przedszkolne:
"Pszczółki"- grupa młodsza dla 3-4 latków,
"Bocianki"- grupa młodsza dla 3-4 latków,
"Motylki" - grupa starsza dla 5-6 latków.