Historia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego mieści się w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 4a. Powstał w 1832 roku. Pierwszym nauczycielem był Józef Sikorski. Urodził się w Sarnowej. Studiował w Berlinie. Józef Sikorski przyjechał do Poznania w 1832 roku i zaczął pracować w naszym Ośrodku z dziećmi niesłyszącymi. Józef Sikorski umarł w 1855 roku. Od 1997 r. jest patronem naszego Ośrodka.

Kalendarium:
1832 - Utworzenie Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Poznaniu.
1836 - Akt ustanowienia (mianowania) Józefa Sikorskiego w zawodzie nauczyciela dzieci głuchych.
1838 - Rozpoczęcie nauczania głuchych w języku polskim - częściowa realizacja postanowień Kongresu Wiedeńskiego.
1873 - Utworzenie Śląsko-Poznańskiego Związku Nauczycieli Głuchoniemych.
1875 - Wprowadzenie w wyższych klasach, obok języka polskiego, języka niemieckiego.
1875 - Uzyskanie przez Zakład prawa samodzielnego kształcenia nauczycieli surdopedagogów.
1890 - Zniesienie nauczania głuchych w języku polskim - nasilenie polityki germanizacyjnej.
1911 - Wprowadzenie ustawy sejmowej o obowiązku szkolnym dla dzieci głuchych w wieku od 7 do 15 lat.
1919 - Ponowne wprowadzenie nauki głuchych w języku polskim.
1922 - Utworzenie filii poznańskiego zakładu w Kościanie.
1938 - Zmiana nazwy na Poznański Zakład dla Niewidomych i Głuchych.
1939 - 1945 - Okupacja - szkoła dla dzieci głuchych pochodzenia niemieckiego.
1945 - Odbudowa zniszczonego zakładu oraz rozpoczęcie nauki.
1948 - Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej-obuwnictwo i krawiectwo.
1951 - Rozpoczęcie nauczania w zawodach: introligatorstwo, tkactwo, dziewiarstwo, przędzalnictwo.
1966 - Kapitalny remont budynku internatu.
1968 - Wyposażenie klas dla dzieci z resztkami słuchu w stacyjne aparaty wzmacniające.
1972 - Zmiana nazwy na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych.
1974 - Odznaczenie Ośrodka Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
1979 - Otwarcie przy Ośrodku oddziału klas w wstępnych.
1982 - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Głuchych.
1982 - Jubileusz 150-lecia istnienia Ośrodka dla Dzieci Głuchych w Poznaniu.
1984 - Wyposażenie całej Placówki w aparaturę wzmacniającą typu "stecor"
1985 - Ogólnopolska Konferencja Surdopedagogów poświęcona problemom wyrównywania zaburzeń parcjalnych.
1988 - Uruchomienie Studium z zakresu surdopedagogiki dla nauczycieli bez kwalifikacji kierunkowych.
1989 - Wyposażenie Placówki w pętlę indukcyjną.
1990
Powołanie Fundacji Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Grześ" - uruchomienie punktu konsultacyjnego dla rodziców.
Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej do odzyskanego budynku przy ul. Warszawskiej.
1991
Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci z m. Poznania.
Organizacja Mistrzostw Polski Dzieci Głuchych w tenisie stołowym.
1992 - Jubileusz l60-lecia istnienia Ośrodka dla Dzieci Głuchych w Poznaniu.
1993
Zasadnicza Szkoła Zawodowa-uruchomienie nowego kierunku kształcenia komputerowy składacz tekstu.
Kontakty z Ministerstwem Kultury Dolnej Saksonii - wyposażenie Placówki w sprzęt elektroniczny wykorzystywany w procesie rewalidacji mowy.
I Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Polskiego.
1994
Wydanie pierwszego numeru wewnętrznego czasopisma Ośrodka pt: "RAZEM"
Powołanie przy Ośrodku Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Kolejny Kurs kwalifikacyjny z Zakresu Surdopedagogiki dla nauczycieli nie posiadających przygotowania kierunkowego do nauczania dzieci niesłyszących.
1995
zmiana nazwy Placówki na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.
Ogólnopolska konferencja na temat: Wczesna rehabilitacja dzieci z. uszkodzonym słuchem.
Regionalne Warsztaty Metodyczne z zakresu nauczania początkowego i matematyki.
Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Dzieci Niesłyszących.
Pierwsze Ogólnopolskie (Grand Prix dzieci niesłyszących w pływaniu.
Pierwszy kurs prawa jazdy dla młodzieży niesłyszącej.
1996
Warsztaty metodyczne poświęcone wczesnej interwencji rewalidacyjnej prowadzone przez prof. Susan Schrmid Giovanini ze Szwajcarii.
Międzynarodowe Mistrzostwa Niesłyszących w Pływaniu.
Nadanie Ośrodkowi imienia Józefa SIKORSKIEGO - pierwszego nauczyciela i faktycznego kreatora tej Placówki.
Rozpoczęcie cyklu warsztatów metodycznych, z nowoczesnych technik rewalidacyjnych prowadzonych przez Instytut van Udena z Holandii.
1997
IV Ogólnopolska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej.
Wręczenie Placówce Sztandaru ufundowanego przez Rodziców wychowanków Ośrodka.
Jubileusz 165-lecia istnienia Placówki.
1998
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ośrodków dla Dzieci Niesłyszących ? powołanie międzyośrodkowych zespołów do opracowania standardów w zakresie szkoły podstawowej, w ramach reformy oświaty.
Warsztaty metodyczne na temat wczesnej interwencji zorganizowane przez Instytut Voor Doven z Holandii.
II Międzynarodowy Mityng Pływacki im. Józefa Sikorskiego.
Zakończenie kursu z zakresu surdopedagogiki organizowanego przez nasz Ośrodek.
1999
II Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej .
Powołanie na terenie Szkoły Podstawowej Gimnazjum nr 113.
Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym seniorów.
III Międzynarodowy Mityng Pływacki im. Józefa Sikorskiego.
2000
II Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej.
Wizyta piłkarzy Lecha Poznań.
Włączenie do naszego Ośrodka uczniów i nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły przy ul. Świt.
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ośrodków dla Dzieci Niesłyszących.
IV Międzynarodowy Mityng Pływacki.
2001
III Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej.
Pierwszy egzamin dyplomowy w Technikum Odzieżowym.
2002
Ogólnopolskie Zawody w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt i Chłopców Niesłyszących,
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego,
V Międzynarodowe Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej, czerwiec - Festyn Rodzinny,
Remont kuchni i dostosowanie do przepisów Sanepidu,
Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego nr VI,
Pierwsza "Szkoła Przetrwania" w schronisku "Jagoda" w Drawieńskim Parku Narodowym,
Rozpoczęcie budowy łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną,
VI Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących im. J. Sikorskiego,
Wymiana części zabytkowych okien w internacie zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2003
Adaptacja pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej na salę do ćwiczeń korekcyjnych,
11 Ogólnopolskie Zawody w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt i Chłopców Niesłyszących,
VI Międzynarodowe Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej,
XVI Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych,
VI Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust "Oczy pomagają słyszeć",
III integracyjny Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących,
Reaktywacja 56 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "Migusie" i zainicjowanie działalności drużyny zuchowej "Zielone Migusie",
Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego "Segregacja i wykorzystanie odpadów",
VII Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego.
2004
Generalny remont 10 klas szkolnych,
Generalny remont schodów na klatkach schodowych w budynku ginmazjum i ZSZ,
Generalny remont pracowni i sypialni internatu ZSZ,
Wymiana starych okien w budynku szkoły podstawowej na dźwiękoszczelne,
realizacja projektu edukacyjnego dla klas ponadginmazjalnych "Poznajemy regiony Polski",
VII Międzynarodowe Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej,
I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Geograficznych dla Niesłyszących Uczniów Gimnazjum,
Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego "Poznajemy Wielkopolskę" ,
VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących im. J. Sikorskiego.
2005
Udział dziewięciu członków UMKSN w igrzyskach Olimpijskich Głuchych w Australii,
Realizacja projektu edukacyjnego "Będę dobrym Polakiem",
XVI Międzynarodowe Biegi Przełajowe Młodzieży Niesłyszącej, czerwiec - Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego,
Uruchomienie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niesłyszących,
Utworzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
Zdobycie certyfikatu "Szkoła z klasą",
Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego "Książka źródłem mądrości",
Rozpoczęcie prac związanych z wprowadzeniem w Ośrodku systemu zarządzania jakością ISO 900l:2000,
X Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego.
2006
pierwsza w historii Ośrodka studniówka klas maturalnych,
IV Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Artystyczny dla Dzieci,
IX Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Niesłyszących,
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych,
Generalny remont i wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dla uczniów szkoły policealnej,
Utworzenie szkoły policealnej o specjalności technik informatyk - grafika komputerowa,
Zakupienie samochodu typu bus dla Ośrodka,
X Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego.
2007
Generalny remont i wyposażenie pracowni do wychowania komunikacyjnego,
I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej,
IV Ogólnopolski Konkurs Projektowania i Znajomości Tematyki Odzieżowej,
X Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Niesłyszących,
Jubileusz 175-lecia Ośrodka.