informacje ogólne
Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niesłyszących działa od 1.09.2005. Obejmujemy opieką dzieci niesłyszące, również obarczone innymi dysfunkcjami, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
Aby dziecko mogło zacząć uczęszczać na zajęcia wymagana jest OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W ramach naszego działania:

 • Rehabilitujemy dzieci aparatowane tradycyjnie (zauszne aparaty słuchowe) oraz wyposażone w implanty ślimakowe .
 • W zespole wczesnego wspomagania pracują specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi niesłyszącymi :
 • - rehabilitanci( surdopedagogowie),
 • - logopedzi,
 • - neurologopeda
 • - akustyk,
 • - psycholog,
 • - nauczycielka rytmiki.

 • Każde dziecko ma stałego rehabilitanta, z którym ma zajęcia indywidualne.
 • W ramach wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się również grupowe zajęcia rytmiczno-ruchowe.
 • Jest możliwość przeprowadzenia kontrolnego badania słuchu dzieci, które są do tego przygotowywane przez rehabilitantów.
 • Każde dziecko wraz z rodzicami może skorzystać z opieki psychologa.
 • Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w godzinach ustalanych indywidualnie dla każdego dziecka, dwa razy w tygodniu.

 • Obecnie mamy pod opieką 70 dzieci w wieku od 8 miesięcy do 7 lat. 

  Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego, przyjaznych dziecku, pomieszczeniach, wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Godziny zajęć indywidualnych ustalają rodzice wspólnie z terapeutą uwzględniając inne obowiązki rodziców i rytm dnia dziecka.

  Naszym CELEM jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka niesłyszącego, ze szczególnym uwzględnianiem wychowania słuchowo – werbalnego, tak by dziecko osiągnęło w rozwoju maksimum swoich możliwości, a w przyszłości mogło uczestniczyć w życiu społecznym na równi ze słyszącymi rówieśnikami.

  Kontakt : 061 8775719 – sekretariat OSW , koordynator - dyr. Tatiana Hylla