Kalendarz imprez i uroczystości
 

Kalendarz imprez i uroczystości w Ośrodku rok szkolny 2016/2017

 

 

Rodzaj imprezy i uroczystości

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne za realizację

Inauguracja roku szkolnego

 

01.09.2016

A.Wojciechowska Dyrektorzy szkół, opiekunowie kół zainteresowań, Samorząd Uczniowski

Szkoła Przetrwania

12-16..09.2016

K.Jakubowski,J.Gronek, E.Tomaszewska-Jawgiel,A.Wojciechowska,W.Sommerferld

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli z ośrodka w Rydze

19-23.09.2016

M.Gibowska,E.Pawlak,A.Dylak,M.Cieślar,S.Toboła,M.Spychała,D.Wasilewska

Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

23.09.2016

L.Miszczak, R.Flieger-Nowaczyk, M.Osse B.Sulowska, A.Staniszewska

Dzień Sąsiada

 

 M.Osses,S.Toboła,,M.Majchrzak J.Tomczak, A.Makowiecka, E.Lembicz,  opiekunowie kół zainteresowań i Samorząd Uczniowski,ZHP

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

29.09.2016

 R.Skwarek, O.Krzyżańska,E.Majerczak,A.Skowrońska opiekunowie kół zainteresowań i Samorząd Uczniowski,ZHP

Dzień Edukacji Narodowej

 

17.10.2016

A.Józefczak,J.Grygiel,A.Surmacz,S.Świerzewska,M.Skoczyńska,E.Lembicz opiekunowie kół zainteresowań i Samorząd Uczniowski

Integracyjny Miting Pływacki im. J.Sikorskiego

 

25-27.11. 2016

K.WitmanDziurla,A.Wojciechowska,A.Zgoła,A.Józefczak,

K.Iwańczyk ,nauczyciele wychowania fizycznego opiekunowie kół zainteresowań, Samorząd Uczniowski

Ogólnopolski Przegląd Artystyczny

9-10.12.2016

Sz.Dziwisz,W.Sommerfeld, A.Fąfrowicz,J.Tomczak , O.Krzyżańska opiekunowie kół zainteresowań, Samorząd Uczniowski

Poznański Konkurs cukierniczo-kucharski

1.12.2016

M.Majchrzak, S.Toboła, A.Grobelna, A.Zgoła B.Derdak, Samorząd Uczniowski

Spotkanie opłatkowe

 

 

21.12.2016

M.Komisarek, A.Muchowicz, W.Nowicka, E.Jagiełka, M.Osses, L.Miszczak, E.lembicz,K.Cygan,opiekunowie kół zainteresowań i Samorząd Uczniowski

IX Ogólnopolski Turniej Gier Planszowych

24-25.02.2017

D.Kuehn, L.Andrzejewska,W.Orłowski,L.Przybylski, Z.Kuźma, J.Grygiel, B.Górska -Smyk, E.Kiliszewska  i Samorząd Uczniowski

Drzwi Otwarte Ośrodka

9.03.2017

J.Kuryś- Skrzypczak, M.Mikuła,G.Pszczółkowska , E.Bukowiecka

Ogólnopolskie warsztaty metodyczne dla nauczycieli -fototechnik

22-24.03.2017

A.Zgoła  A.Gocki ,W.Orłowski ,E.Jastrzębska,D.Wasilewskai Samorząd Uczniowski

Międzynarodowe Biegi Przełajowe

21-22.04.2017

W.Adamiak K.Iwańczyk, W.Orłowski, nauczyciele wychowania fizycznego

Święto Ośrodka „ Dzień Rodziny".

19.05.2017

K.Książczak, M.Komisarek,J.Lewandowska,B.Sulowska,

A.Lickiewic z,A.Piechowiak ,opiekunowie kół zainteresowań, SamorządUczniowski i ZHP.

Mini Szkoła Przetrwania

12-14.06.2017

A.Lickiewicz, E.Jagiełka,K.Iwańczyk, D.Kozina,J.Kuryś-Skrzypczak,

Wychowawcy klas 1-3 szkoły podstawowej, SamorządUczniowski i ZHP.

Dzieci Dzieciom

20.06.2017

A.Fąfrowicz,Sz.Dziwisz,W.Nowicka, K.Bocian  G.Pszczółkowska opiekunowie kół zainteresowań, Samorząd Uczniowski

Noc Przedszkolaka

13/14.06.2017

W.Nowicka,A.Muchowicz,G.Pszczółkowska, K.Bocian  Samorząd Uczniowski

Ośrodek na sportowo

21.06.2017

K.Iwańczyk E.Jagiełka, W.Sommerfeld,W.Adamiak, M.Pawlak,  K.Witman-Dziurla,J.Grygiel opiekunowie kół zainteresowań, SamorządUczniowski i ZHP.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

B.Derdak,M.Walawender,E.Gibowska,L.Andrzejewska,

R.Skwarek ,wychowawcy klas i grup internatowych (opiekunowie kół zainteresowań, Samorząd Uczniowski

 

 

Ze względów organizacyjnych proszę o niezmienianie wyżej podanych terminów!!!!

 

·        Wszystkie uroczystości o charakterze narodowo- patriotycznym proszę  zaplanować w planach działań wychowawczych dla klas.

·        Konkursy i zawody o charakterze dydaktycznym proszę  zaplanować  w szkolnych kalendarzach imprez.

·        Konkursy i zawody  o charakterze wychowawczym proszę zaplanować  w planach wychowawczych grup internatowych.

·        Wszystkie konkursy wewnątrzszkolne organizowane będą po zajęciach edukacyjnych. !!!!!

 

Przypominam o konieczności uwzględnienia w planowaniu działań wychowawczych dla klas i grup zadań wynikających  Planu Pracy Ośrodka na rok szkolny 2016/2017,  Programu wychowawczego oraz Programu profilaktyki.