Koła zainteresowań
Internatowe kółko teatralne
Nasze koło teatralne stwarza wychowankom możliwość rozwijania własnych zainteresowań aktorskich, plastycznych i innych. Na zajęciach wychowankowie zdobywają i ćwiczą swoje umiejętności sceniczne, uczą się współpracy odpowiedzialności. W rozwoju artystycznym młodzieży kierujemy się zasadą systematyczności i stopniowania trudności. Wszystkim działaniom towarzyszy duży ładunek emocjonalny, a praca nad inscenizacją jest  zabawą i przyjemnością. Udział w zajęciach koła teatralnego pozwala wychowankom na aktywne uczestnictwo w kulturze.  Podczas zajęć wszyscy dobrze się bawimy, a co najważniejsze, lepiej poznajemy siebie i innych.
Współpracujemy z Młodzieżowym Teatrem Castingowym MplusM. Owocem tej współpracy był wystawiany przez nas w 2008 roku, w Piątkowskim Centrum  Kultury Dąbrówka, spektakl pt. Mała Syrenka. Zdjęcia ze spektaklu można obejrzeć na stronie Teatru – www.mplusm.one.pl.
W tym roku wspólnie pracujemy nad nowym przedstawieniem, efekt tej pracy będzie można obejrzeć na scenie Dąbrówki, pod koniec roku szkolnego 2008/2009. Zapraszamy serdecznie nie tylko do oglądania naszych przedstawień, ale także do uczestnictwa w zajęciach naszego kółka.


Szkolne kółko teatralne
Istniejemy dopiero od września 2008 roku. W październiku wybraliśmy swoją nazwę ODLOT 13.
Zapewne niektórych nazwa ta zdumiewa. Jak ją wytłumaczyć? Prosto - my jesteśmy porostu odlotowi.  A cyfra 13 dlatego, że lubimy być przekorni. Obecnie aktywnych, w pełni zaangażowanych jest 14 uczniów:
Tomasz Kuncewicz, Maciej Pospieszny, Patryk Jaskulski, Jagoda  Matysiak, Agnieszka Kaj, Justyna Szałek, Ewelina Dukarska, Katarzyna Hoffa, Tomasz Werbel, Katarzyna Kaptur, Anna Kozupa, Jacek Frąckowiak, Natalia Brzykcy, Agnieszka Brzykcy,
Zapisanych było zdecydowanie więcej, ale jak to w życiu bywa zostają najbardziej wytrwali. Zespół prowadzimy we trzy: Justyna Maciejak, Kasia Witman Dziurla i Aneta Józefczak. Każda z nas próbuje włożyć coś swojego, dyskutujemy, spieramy się, uzasadniamy własne wizje aż w końcu rodzi się coś naszego. Obecnie docieramy się i poznajemy. Swoją działalność rozpoczęliśmy od przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela. Tu nacisk położyłyśmy na mowę i recytację. Potem przygotowaliśmy święto 11 listopada, a następnie krótkie przedstawienie na podsumowanie projektu klimat. Od grudnia tworzyliśmy scenariusz nowego przedstawienia. Daliśmy mu tytuł - -Misja. Tu ważne było dla nas przesłanie. Chciałyśmy również, aby każdy członek zespołu znalazł się na scenie i miał rolę, która wykorzysta jego potencjał. Jak do tej pory zebraliśmy bardzo pochlebne opinie. Zajęliśmy również I miejsce na Festiwalu Tańca dla Niesłyszących w Inowrocławiu.


Koło iluzjonistyczno – taneczne
Uczniowe szkoły podstawowej uczą się układów tanecznych i etiud teatralnych a następnie występuja na imprezach szkolnych oraz reprezentują Ośrodek na festiwalach, pokazach artystycznych i imprezach miejskich.


Koło plastyczne
Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach plastycznych.
  Kształtowanie kulturalne i emocjonalne pobudza wyobraźnię i wrażliwość, co powoduje, że postawa dziecka jest postawą małego artysty. Członek koła plastycznego uczestniczący w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło. Przeżycia jakich uczestnicy koła doznają w toku wykonywania prac plastycznych, wzbogacają ich życiowe doświadczenia. Młody twórca uczestniczący w zajęciach potrafi zinterpretować temat na swój indywidualny i niepowtarzalny sposób,będzie mógł wiele rzeczy zobaczyć na nowo oraz będzie potrafił przekazać wartości ulotne, trudne do uchwycenia nastroje, emocje i subtelności uczuć.Na zajęciach omawiamy sprawy związane z warsztatem artysty, z zasadami kierującymi kompozycją, kolorystyką i perspektywą .
Uczniowie poznają różne techniki plastyczne, które dają wiele radości oraz wzbogacają warsztat dziecka.


Koło internetowe
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość współtworzenia strony ośrodkowej.
Klub prac ręcznych
Uczniowie poznają nowe techniki plastyczne, pracują na różnych materiałach  (papier, masa plastyczna, materiały naturalne np. wiklina). Wykonują elementy do okolicznościowej dekoracji internatu, dni sąsiada, kiermaszu wielkanocnego. Poprzez liczne spotkania i prace wychowankowie rozwijają zainteresowania i wzmacniają własną samoocenę.


Kółko Kucharskie
Kółko kucharskie w naszym Ośrodku prowadzone jest od siedmiu lat. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas kucharskich i cukierniczych ZSZ, klas technikum kucharskiego, LO – uzupełniającego oraz gimnazjum. Młodzież przygotowywana jest pod kątem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogły im uzyskać dyplom oraz zająć czołowe lokaty na różnych konkursach.
W zajęciach uczestniczą również uczniowie z gimnazjum, którzy w przyszłości chcą podjąć dalszą naukę w ZSZ o profilu kucharskim lub cukierniczym. Spotkania na kółku kucharskim dają im możliwość podjęcia trafnej decyzji w sprawie dalszego kształcenia, wyboru zawodu.
Na zajęciach uczestnicy mogą rozwijać zainteresowania kulinarne przez sporządzanie różnych potraw kuchni polskiej i innych narodów. Poznają ciekawostki związane powstawaniem różnych dań, zapoznają się z nowymi trendami w gastronomii i cukiernictwie. Podopieczni bardzo chętnie włączają się do różnych prac na rzecz Ośrodka w tym projektów edukacyjnych o tematyce kulinarnej. Pomagają przygotowywać zajęcia kucharskie dla naszych uczniów.
Tego typu zajęcia rozwijają wśród uczniów zainteresowania zawodowe, kucharskie oraz stwarzają możliwość pracy z uczniem zdolnym.


UMKSN
W ramach Klubu odbywaja się zajęcia dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania w następujących dyscypinach:
-pływanie
-lekka atletyka
-tenis stołowy
-piłka nożna
Uczniowie reprezentują Ośrodek na arenie krajowej i międzynarodowej odnosząc liczne sukcesy.


SKS
W ramach zajęć Szkolnego Koła Sportowego odbywają się zajęcia z lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego. Uczniowie reprezentują Ośrodek na zawodach w kraju i zagranicą.