Organizacja Roku Szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2018/19 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Rok szkolny 2018/19 trwać będzie od 3 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry; semestr I od 03.09.2018r. do 25.01.2019r. semestr II od 28.01.2019r. do 21.06. 2019r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018r. o godz. 10.00.
Spotkania dyrekcji Ośrodka z rodzicami odbędą się w świetlicy internatu;
3    września 2018r. o godz.11.00
11    stycznia 2019r. o godz. 12.00

Wybór trójek klasowych 3 września 2018r. na spotkaniach klasowych. Wybór Prezydium Rady Rodziców 14 września 2018r. o godz.12.00

Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim odbędą się w sali konferencyjnej;
26    października 2018r. o godz.11.00
14    grudnia 2018r. o godz.11.00
22 marca 2019r. o godz.11.00
17    maja 2019r. o godz.11.00

Spotkania wywiadowcze po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się;
10 stycznia 2019r.( czwartek) od godz.1800 do 1900 w szkole. 11stycznia 2019 r.( piątek) o godz. 13.00 w szkole. Spotkania z rodzicami w środku semestrów odbędą się;
20 września 2018r.( czwartek) od 18.00 do 19.00 w szkole
21 września 2018r.( piątek) o godz.13.00 w szkole
22 listopada 2018r. ( czwartek ) od godz. 18.00 do 19.00 w szkole
23 listopada 2018r ( piątek) o godz.13.00 w szkole
21    marca 2019r. ( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole
22    marca 2019 r. ( piątek) o godz.1300 w szkole
16 maja 2019r. ( czwartek) od 18.00 do 19.00 w szkole
17 maja 2019r. ( piątek) o godz.13.00 w szkole
Uwaga! Dwa terminy do wyboru przez rodziców.

Przerwy w nauce:
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2018 r.
Wyjazd dzieci 21 grudnia po lekcjach.
Powrót 2 stycznia 2019r. na lekcje

Ferie zimowe od 14 stycznia do 27 stycznia 2019r.
Powrót 28 stycznia 2019 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świąteczna:
Od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

Wyjazd dzieci 17 kwietnia po lekcjach, powrót 24 kwietnia na lekcje.

Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
12 października 2018r.( piątek)
2 listopada 2018r.( piątek)
29, 30 kwietnia i 2 maja 2019r.(poniedziałek, wtorek , czwartek)

Tydzień wycieczek szkolnych od 3-7 czerwca 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych ( maturalnych);
26.04.2019r. godz.10.00


Zakończenie roku szkolnego;
19 czerwca 2019 r. godz. 10.00