Organizacja Roku Szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2019/20 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Rok szkolny 2018/19 trwać będzie od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry; semestr I od 02.09.2019r. do 24.01.2020r. semestr II od 27.01.2020r. do 26.06. 2020r.

Spotkania dyrekcji Ośrodka z rodzicami odbędą się w świetlicy internatu;

2    września 2019r. o godz.11.00
24    stycznia 2020r. o godz. 12.00

Wybór trójek klasowych 2 września 2019r. na spotkaniach klasowych. Wybór Prezydium Rady Rodziców 13 września 2019r. o godz.12.00

Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim odbędą się w sali konferencyjnej;
25    października 2019r. o godz.9.00
13    grudnia 2019r. o godz.9.00
20 marca 2020r. o godz.9.00
5 czerwca 2020r. o godz.9.00

Spotkania wywiadowcze po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się;
23 stycznia 2020r.( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole. 24 stycznia 2020 r.( piątek) o godz. 13.00 w szkole. 
Konsultacje z rodzicami w środku semestrów odbędą się;
21    listopada 2019r. ( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole
26 marca 2020r. ( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole

Przerwy w nauce:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019r.
Wyjazd dzieci 20 grudnia po lekcjach.
Powrót 7 stycznia 2020r. na lekcje

Ferie zimowe od 27 stycznia do 9 lutego 2020r.
Powrót 10 lutego 2020 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świąteczna:
Od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
Wyjazd dzieci 8 kwietnia po lekcjach, powrót 15 kwietnia na lekcje.

Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
11 października 2019r.( piątek)
2,3 stycznia 2020r.( czwartek, piątek) 
12 czerwca 2020r.( piątek)

Tydzień wycieczek szkolnych od 1-5 czerwca 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych ( maturalnych);

24.04.2020r. godz.9.00


Zakończenie roku szkolnego;

26 czerwca 2020 r. godz. 9.00