Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Rok szkolny 2016/17 trwać będzie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.
Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry;
semestr I od 01.09.2016r. do 27.01.2017 r.
semestr II od 13.02.2017r. do 23.06. 2017r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 01.09.2016 r. o godz. 1000.
Spotkania dyrekcji Ośrodka z rodzicami odbędą się w świetlicy internatu;
01 września 2016r. o godz. 1200
27 stycznia 2017r.   o godz. 1100
Wybór trójek klasowych 1 września 2016r.  na spotkaniach klasowych ,
Wybór Rady Rodziców 16 września 2016r.  o godz.1000
Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim  odbędą się w sali konferencyjnej;
16 września 2016r. o godz.1100
18 listopada 2016r. o godz.1100
24 lutego      2017r. o godz.1100
07 kwietnia  2017r. o godz.1100
02 czerwca  2017 r. o godz.1100
Spotkania wywiadowcze po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu odbędą się;
26 stycznia 2017r.( czwartek) od godz.1800 do 1900  w szkole.
27 stycznia 2017r.( piątek) o godz. 1200 w internacie ,o godz. 1300   w szkole.
Spotkania z rodzicami  w środku semestrów odbędą się;
15 września 2016r.( czwartek) od 1800 do 1900 w szkole
16 września 2016r.( piątek) o godz.1200 w internacie, o godz.1300 w szkole
17 listopada 2016r. ( czwartek ) od  godz. 1800 do 1900 w szkole 
18 listopada 2016r ( piątek) o godz. 1200 w internacie ,o godz.1300 w szkole
06 kwietnia 2017r. ( czwartek) od godz.1800 do 19 00 w szkole
07 kwietnia 2017r. ( piątek) o godz. 1200 w internacie ,o godz.1300 w szkole
25 maja 2017r. ( czwartek) od 1800 do 1900 w szkole
26 maja 2017r. ( piątek) o godz. 1200 w internacie ,o godz.1300 w szkole
Uwaga! Dwa terminy do wyboru przez rodziców.
Przerwy w nauce
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2016 r.
Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach.
Powrót 2 stycznia 2017 r. na lekcje
Ferie zimowe od 30 stycznia do 12 lutego 2017r.
Powrót 13 lutego 2017 r. na lekcje
Wiosenna przerwa świąteczna
Od 13 do 18 kwietnia  2017r.
Wyjazd dzieci 12 kwietnia po lekcjach, powrót 19 kwietnia  na  lekcje.
Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
14 października 2016r ( piątek)
31 października 2016r.( poniedziałek)
02 maja 2017r.(wtorek)
16 czerwca 2017r.( piątek)

Tydzień wycieczek szkolnych od 5-9 czerwca 2017r.

Zakończenie roku szkolnego;
23 czerwca 2017 r. godz. 1000