Organizacja Roku Szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2017/18 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Rok szkolny 2017/18 trwać będzie od 4 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry;
semestr I od 04.09.2017r. do 26.01.2018r.
semestr II od 29.01.2018r. do 22.06. 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 04.09.2017r. o godz. 10.00.

Spotkania dyrekcji Ośrodka z rodzicami odbędą się w świetlicy internatu;
04 września 2017r. o godz. 9.00
26 stycznia 2018r. o godz. 11.00
Wybór trójek klasowych 4 września 2017r. na spotkaniach klasowych ,
Wybór Rady Rodziców 22 września 2017r. o godz.10.00
Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim odbędą się w sali konferencyjnej;
22 września 2017r. o godz.11.00
17 listopada 2017r. o godz.11.00
09 lutego 2018r. o godz.11.00
20 kwietnia 2018r. o godz.11.00
08 czerwca 2018r. o godz.11.00

Spotkania wywiadowcze po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu odbędą się;
25 stycznia 2018r.( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole.
26 stycznia 2018r.( piątek) o godz. 12.00 w internacie ,o godz. 13.00 w szkole.
Spotkania z rodzicami w środku semestrów odbędą się;
21 września 2017r.( czwartek) od 18.00 do 19.00 w szkole
22 września 2017r.( piątek) o godz.12.00 w internacie, o godz.13.00 w szkole
16 listopada 2017r. ( czwartek ) od godz. 18.00 do 19.00 w szkole
17 listopada 2017r ( piątek) o godz. 12.00 w internacie ,o godz.13.00 w szkole
15 marca 2018r. ( czwartek) od godz.18.00 do 19.00 w szkole
16 marca 2018 r. ( piątek) o godz. 12.00 w internacie ,o godz.13.00 w szkole
24 maja 2018r. ( czwartek) od 18.00 do 19.00 w szkole
25 maja 2018r. ( piątek) o godz. 12.00 w internacie ,o godz.13.00 w szkole
Uwaga! Dwa terminy do wyboru przez rodziców.

Przerwy w nauce:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2017 r.
Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach.
Powrót 2 stycznia 2018r. na lekcje
Ferie zimowe od 12 lutego do 25 lutego 2018r.
Powrót 26 lutego 2018 r. na lekcje
Wiosenna przerwa świąteczna
Od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
Wyjazd dzieci 28 marca po lekcjach, powrót 4 kwietnia na lekcje.

Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
13 października 2017r ( piątek)
2 i 3 listopada 2017r.( czwartek i piątek)
30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018r.(poniedziałek, środa, piątek)
1 czerwca 2018r.( piątek)

Tydzień wycieczek szkolnych od 4-8 czerwca 2018r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (maturalnych);
27.04.2018r. godz.10.00
Zakończenie roku szkolnego;
22 czerwca 2018 r. godz. 10.00