Zajęcia dodatkowe
Ruch Rozwijający Metodą Weroniki  Sherborne

Logopedia

Rytmika

Religia

Fizykoterapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Opieka psychologa