Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
ROK SZKOLNY 2017/2018

RADA RODZICÓW:

Joanna Cieszyńska-Promińska - Przewodnicząca
Agnieszka Jamrozik - Zastępca
Julita Nowak - Skarbnik
Joanna Padła - Członek Rady
Magdalena Kraśkiewicz - Członek Rady
Joanna Opońska - Członek Rady


KOMISJA REWIZYJNA:

Dominika Drgas - Przewodnicząca
Magdalena Kraśkiewicz - Członek Komisji


 

 

Kontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com