Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017

RADA RODZICÓW:

1. Joanna Cieszyńska-Promińska - Przewodnicząca
2. Agnieszka Jamrozik - Zastępca
3. Dominika Drgas - Zastępca
4. Julita Nowak - Skarbnik
5. Joanna Tupalska - Członek Rady
6. Joanna Padła - Członek Rady
7. Magdalena Kraśkiewicz - Członek Rady
8. Barbara Kaptur - Członek Rady
9. Jacek Maciejewski - Członek Rady

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Katarzyna Bednarczyk - Przewodnicząca
2. Katarzyna Jarysz - Członek Komisji
3. Jacek Maciejewski - Członek Komisji

 

 

Kontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com