Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019

RADA RODZICÓW:

Joanna Cieszyńska-Promińska - Przewodnicząca
Agnieszka Jamrozik - Zastępca
Julita Nowak - Skarbnik
Joanna Padła - Członek Rady
Magdalena Kraśkiewicz - Członek Rady
Dominika Drgas - Członek Rady
Bogusława Wersocka- Członek Rady
Wioletta Martenka - Członek Rady


KOMISJA REWIZYJNA:
Magdalena Frontczak
Arleta Musiał
Justyna Krzykawska
Agnieszka Kaczmarek


Kontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com