Szkoła w ruchu
„Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności”.
Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.
W związku z tym nasza placówka postanowiła przyłączyć się do akcji "Ćwiczyć każdy może" i podzielić się tym co realizujemy z młodzieżą już od wielu lat.

Obszar 1 - zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej

Konspekty zajęć:
Przedszkole:

Obszar 2 - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Konspekty lekcji:

Programy:


Obszar 3 - edukacja zdrowotnaObszar 4 - kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli
 

Obszar 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe


Obszar 6 - zajęcia zorganizowane (poza szkołą)Obszar 7 - zajęcia niezorganizowane

Obszar 8 - aktywność w gronie rodzinyObszar 9 - aktywny wypoczynek

Program zajęć z turystyki
Program zajęć z żeglarstwa
Program turystyki rowerowej
Zgrupowanie narciarskie
zdjęcia ze zgrupowania narciarskiego