Projekt -Z Sąsiadem Lepiej
Międzyszkolny projekt spotkań integracyjno-wychowawczych 2012-2013-2014

 Projekt,  przeznaczony dla uczniów-młodzieży niesłyszącej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących  oraz uczniów  z Zespołu Szkół  nr 105 w Poznaniu.
Projekt zakłada comiesięczne spotkania o charakterze  wychowawczo – integracyjnym. Realizowany poprzez wspólne działania: plastyczne,  kulinarne, ruchowe, rekreacyjne oraz wycieczki.
Miejsce realizacji: teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska oraz teren Szkoły Specjalnej nr 105 w Poznaniu, ul Bydgoska.
Termin realizacji: XI. 2012r.- 2013r.-VI.2014
Koordynatorzy projektu: Maria Magnuszewska, Jolanta Kujawa.
Cele:
- integracja ze środowiskiem i społecznością  lokalną,
- nawiązanie nowych kontaktów z młodzieżą z innych szkół,
- rozwijanie ciekawości poznawczej owocującej nabywaniem nowych doświadczeń i nowej wiedzy,
- budowanie i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych niepełnosprawnych uczniów,
- kultywowanie tradycji świątecznych i szkolnych,
- przeciwdziałanie niepewności i izolowaniu się od społeczeństwa,
- uaktywnianie uczniów i wdrażanie do współdziałania w grupie,
- podnoszenie wiary we własne siły i możliwości,
- rozwijanie empatii i potrzeby opiekowania się mniej sprawnym kolegą,
- kształtowanie postaw społecznie akceptowanych w nowym środowisku,
- rozwijanie  dobrych relacji sąsiedzkich.

Sprawozdanie z realizacji z roku 2012/2013 w formie prezentacji.

Sprawozdanie z realizacji z roku 2013/2014

Wszystkie zajęcia rozpoczynały się od powitania, wykonania wspólnego zadania (prace plastyczne, kulinarne) a kończyły się wspólnym poczęstunkiem i pożegnaniem.
  Spotkania odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, w czwartki i trwały dwie godziny zegarowe, łącznie odbyło się osiem spotkań.
Efektem tych spotkań są wspólne prace plastyczne oraz wytwory kulinarne, które udokumentowane zostały poprzez zdjęcia.
  Celem spotkań było pokonanie własnych barier,  zburzenie mostu niepewności i obcości w stosunku do siebie. Nawiązanie pozytywnych relacji, współdziałanie w grupie, wyzwalanie empatii. Kultura bycia, wzajemna pomoc i kształtowanie postaw powszechnie akceptowanych było na porządku dziennym.
Jak widać na zdjęciach chłopcy podołali temu zadaniu i ku naszemu zdziwieniu bardzo szybko nawiązali  dobry kontakt.
W tym roku w czerwcu odbyło się nasze ostatnie spotkanie. Wspólne działania, zabawa i nauka bardzo chłopców zbliżyła. W braterskiej atmosferze zakończyliśmy projekt.

Pieczemy ciastka na Dzień Matki


Robimy kasztanowe ludziki


Wykonujemy lampiony


Sałatka owocowa


Świąteczne stroiki


Wielkanocna baba


Wiosenne ptaki


Zabawy z chustą


Zakończenie projektu