Szkolna Kasa Oszczędności
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
W naszym Ośrodku już od wielu lat działa Szkolna Kasa Oszczędności, zwana w skrócie SKO. Jako jej opiekun zachęcam wszystkich do systematycznego oszczędzania. Dla uczniów, którzy od 1 października do 15 kwietnia wykażą się systematycznością i uzbierają największą kwotę, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN SKO
1.Do SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności) może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
2.Dowodem przynależności do naszej kasy jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
3.Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy.  
4.Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u opiekuna SKO.
5.Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje podczas przerw lekcyjnych. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat.
6.W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.  
7.Wypłat z książeczki SKO dokonujemy w maju i w czerwcu.
8.Wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki.
9.Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na dwa dni przed żądanym terminem.
10.Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla grupy wiekowej.
11.Uczniowie, którzy oszczędzają systematycznie i na swoich książeczkach zgromadzą największe kwoty, otrzymują nagrody.
12.Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
13.Opiekun SKO zobowiązany jest do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy na szkolną książeczkę SKO do Banku PKO.
                                               
                                                             Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności   
                                                                
                           Mariola Nowak