Zajęcia dodatkowe dla uczniów
1. Język polski dla uczniów przygotowujących się do matury – 2 godziny / tygodniowo

2. Matematyka dla uczniów przygotowujących się do matury – 1 godzina /tygodniowo

3. Matematyka G.M.- dla uczniów - 1 godzina / tygodniowo

4. Język angielski dla uczniów przygotowujących się do matury – 2 godziny/ tygodniowo

5. Historia i WOS dla uczniów przygotowujących się do matury – 2 godziny /tygodniowo


Koła zainteresowań

1. Zespół teatralno- taneczny

2. Zespół teatralny

3. Koło iluzjonistyczno-taneczne

4. Koło plastyczne

5. Redagowanie strony internetowej

6. Pływalnia

7. Klub prac ręcznych

8. SKS dla uczniów starszych

9. SKS dla uczniów młodszych

10. Kółko Kucharskie

11. Koło filmowe


Zajęcia specjalistyczne

Gimnastyka korekcyjna

Opieka audiologiczna

Logopedia

Wychowanie słuchowo-werbalne

Nauka pływania

EEG Biofeedback


Zajęcia dodatkowe dla wychowanków na poszczególnych poziomach zgodnie z programem wychowawczym ośrodka

1. Szkoła przetrwania dla uczniów klas I a, Ib, Ic ZSZ- TP I,

2. Obowiązkowe zajęcia baletowe dla uczniów klas 1,2,3, SP

3. Pływalnia dla uczniów klas 4,5 i 6 SP

4. Karta rowerowa dla uczniów klasy 6 SP

5. Narciarstwo dla uczniów gimnazjum

Bliższych informacji na temat terminów i warunków uczestnictwa udzielają wychowawcy klas.