Zajęcia rozwijające zainteresowania
                    KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA KULTUROTWÓRCZE


KOŁO MUZYCZNE
Szymon Dziwisz - 2godziny

KOŁO POLITECHNICZNE
Karol Iwańczyk - 2 godziny

SIŁOWNIA
Ewa Jagiełka - 1 godzina

SKS – SIATKÓWKA
Włodzimierz Adamiak - 2 godziny

KOŁO SPORTOWE
Konrad Jakubowski - 1 godzina