Zajęcia Specjalistyczne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia prowadzone są dla uczniów u których występują wady postawy ciała.
Zajęciami objęte są dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia Socjoterapeutyczne
Mają na celu rozwój emocjonalny uczniów. Na nich uczymy się odpowiedniego wyrażania uczuć i przeżyć, rozpoznawania swoich emocji. Stawiamy czoło lękom próbując je oswoić. Uczymy się funkcjonować w sytuacjach zagrożeń, poznajemy techniki relaksacyjne.


Szkoła przetrwania
Organizowana jest corocznie dla uczniów klas I ZSZ i TP (wrzesień/ październik)


EEG Biofedback
W naszym Ośrodku w 2006 roku otworzony został gabinet EEGBiofeedback. Tutaj odbywają się zajęcia terapeutyczne, polegające na usuwaniu lub minimalizowaniu zaburzeń funkcji poznawczych spowodowanych nieprawidłową pracą mózgu. Na zajęcia terapeutyczne uczęszczają dzieci, które mają problemy szkolne: słaba pamięć, brak koncentracji uwagi, nadpobudliwość psycho-ruchowa, słaba motywacja, dysgrafia itp. Uczniowie kierowani są na zajęcia przez Ośrodkowy Zespół Wychowawczy i wychowawców klas.
Zajęcia terapeutyczne prowadzą przeszkolone w tym kierunku psycholog mgr Agata Dylak i surdopedagog mgr Grażyna Pszczółkowska. Wraz z ilością przeprowadzonych treningów wzrastają sukcesy. Nauczyciele i rodzice zgłaszają pozytywne zmiany a szczególnie poprawę koncentracji uwagi oraz zmniejszenie nadpobudliwości. Metoda EEGBiofeedback jest metodą wspomagającą, dlatego też systematyczna praca ucznia, terapeuty oraz pedagogów i rodziców pracujących z dzieckiem prowadzi do sukcesów i zdobywania coraz to większych osiągnięć szkolnych.


Opieka audiologiczna
Wszyscy uczniowie są regularnie kontrolowani pod względem stanu ich słuchu (badania audiometryczne), stanu ich aparatów słuchowych, implantów oraz systemów FM. Uczniowie mają możliwość zakupu baterii, wymiany wkładek usznych lub nabycia nowych aparatów słuchowych.