Witamy na naszej stronie

Nasza strona przeznaczona jest dla rodziców dzieci niesłyszących i niedosłyszących w wieku od urodzenia do chwili rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej

WCZESNE WSPOMAGANIE - możesz pomóc swemu dziecku!
UDZIAŁ W TERAPII
Aby zapisać dziecko na zajęcia  w ramach wczesnego wspomagania potrzebujecie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wystawionej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
WCZESNE WSPOMAGANIE
daje dzieciom z dysfunkcją słuchu szanse na wszechstronny rozwój i przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach masowych, wraz ze słyszącymi rówieśnikami.
OPINIE RODZICÓW
Zapraszamy rodziców naszych podopiecznych do zgłaszania swych opinii na temat funkcjonowania wczesnego wspomagania u rehabilitantek.