Archiwum artykułów

Projekt "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej"


Tytuł projektu: „Poprawa...

Inspektorzy ochrony danych

Informujemy, że inspektorami ochrony danych w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu są:

  • Inspektor ochrony danych Beata Rychła e-mail: iod2_oswiata@um.poznan.pl