Od 4 maja wracamy do nauki w szkole

Od 4 maja br. uruchamiamy dla wszystkich uczniów szkół ośrodka zajęcia szkolne w formie stacjonarnej. Zajęcia prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.


Jolanta Ruła