Przedszkole
PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI
Z WADAMI SŁUCHU I MOWY
Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
ul. Bydgoska 4a
61-127 Poznań
tel. 061-877-57-19 w.43