Zajęcia dodatkowe
Ruch Rozwijający Metodą Weroniki  Sherborne

Logopedia

Rytmika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapia psychologiczna

Terapia pedagogiczna