Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020

RADA RODZICÓW:

Joanna Cieszyńska-Promińska - Przewodnicząca
Julita Nowak - Zastępca
Agnieszka Jamrozik- Skarbnik
Joanna Padła - Członek Rady
Izabela Torka - Członek Rady
Krystyna Leśniewska - Członek Rady

KOMISJA REWIZYJNA:
Arleta Musiał-Przewodnicząca
Joanna Opońska - Członek 

Kontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com