Ramowy rozkład dnia
Grupa P1 Motylki (Starsza)

700 - 830 Schodzenie się dzieci.

Własna aktywność dzieci. Zabawa w kącikach zainteresowań. Wykonywanie zadań indywidualnych. Ćwiczenia, zabawy ruchowe i integrujące grupę.

8 30 -  840 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania posiłków niezbędnych dla zdrowia.

840 - 915 Śniadanie Eksponowanie pracy dyżurnych.

915 - 1000 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową.

1000 -  1100  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy ruchowe na powietrzu; spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci - w przypadku niesprzyjającej aury.

1100 - 1130  Przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Drugie śniadanie.

1130 - 1200 Odpoczynek (ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i muzyki), ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

12 00 - 1230  Praca z książką

1230 - 1330  ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna, zabawy według zainteresowań dzieci

Czynności porządkowo - higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

1330  - 1400  Obiad.  Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.

1400 - 1600 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy indywidualne według zainteresowań, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawa na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

                  

Grupa P2 Pszczółki (młodsza)

8.00 - 8.30      Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, uzupełnianie ewentualnych braków  w kartach pracy.

                        - ćwiczenia usprawniające aparat mowy

                        - zajęcia organizacyjno - porządkowe (rozróżnianie imion własnych i kolegów

8.30 - 9.15     Przygotowanie do śniadania - porządkowanie sali. Śniadanie-  nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, poznawanie nowych smaków
9.15 - 10.00   Realizacja zadań edukacyjnych o tematyce programowej poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 - 10.45  Gry i zabawy dydaktyczne zbiorowe lub indywidualne. Zabawy własne według zainteresowań.

10.45 - 11.15  Zabawy na powietrzu lub w sali. Doskonalenie czynności samoobsługowej podczas ubierania i rozbierania (zakładanie butów, ubieranie kurtki, czapki, szala, zapinanie guzików i zamków)       

11.15 - 11.30  Przygotowanie do drugiego śniadania - sprzątanie sali (wdrażanie do utrzymania porządku w swoim otoczeniu), toaleta, mycie rąk.

11.30 - 11.50  Drugie śniadanie - utrzymywanie porządku podczas jedzenia

11.50 - 12.00  Przygotowanie do leżakowania. Usprawnianie czynności samoobsługowych, zdejmowanie odzieży wierzchniej i butów  

12.00 - 13.00  Leżakowanie -  Czas przeznaczony na odpoczynek, sen, relaksację przy muzyce i bajkach.

13.00 - 13.30  Przygotowanie do obiadu.Czynności porządkowo higieniczne. Samodzielne zakładanie odzieży i obuwia, toaleta.

13.30 - 14.00  Obiad. Zachęcanie do spożywania całych dań i prawidłowego posługiwania się widelcem i łyżką.

14.00 - 15.00   Zabawy ruchowe podsumowujące tematykę dnia na powietrzu lub w sali. Zabawy według własnych zainteresowań indywidualne lub grupowe.