Sprawdzian ośmioklasisty
Zobacz Wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania i organizacji  sprawdzianu ósmoklasisty  w szkole podstawowej w OSW dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego   w Poznaniu