Opieka specjalistyczna
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • DOGOTERAPIA
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • LOGOPEDIA
 • LOGORYTMIKA
 • NEUROLOGOPEDIA
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA SNOEZEN
 • USPRAWNIANIE RUCHOWE
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
 • WYCHOWANIE SŁUCHOWE

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA KULTUROTWÓRCZE
 • KOŁO FLORYSTYCZNE
 • KOŁO FOTOGRAFICZNE
 • KOŁO INFORMATYCZNE
 • KOŁO MUZYCZNE
 • KOŁO PLASTYCZNE
 • KOŁO POLITECHNICZNE
 • KOŁO SPORTOWE
 • KOŁO TEATRALNE
 • SIŁOWNIA